Active Directory - رایگان - Active Directory Sites

کاربر گرامی شما وارد حساب کاربری خود نگردیده اید

اسحاق ساسانی
1h 9m 18s
تعداد بازدید : 3318

Active Directory Sites

Additional Domain Controller
اگر در شبکه تنها یک DC و جود داشته باشد با از کار افتادن آن شبکه دامین ما از کار خواهد افتاد و کلاینت ها و کاربران قادر به login در دامین نخواهند بود.برای برطرف کردن این مشکل می توان بیش از یک DC را در شبکه دامین خود راه اندازی کرد تا در صورت از کار افتان یکی از DC ها همچنان DC دیگر به تقاضا ها رسیدگی کند.همواره پیشنهاد می گردد در شبکه حداقل از 2 ، DC استفاده گردد.

مزایای Additional Domain Controller
- Fault tolerance
- Load balance

نحوه انتقال اطلاعات به DC جدید:
1- انتقال از سایر DC های موجود در Domain
2- Install From Media (IFM)

AD Sites
سایت به گروهی از دستگاه ها گفته می شود که با سرعت مناسبی با هم درارتباط هستند.یک سایت می تواند از یک و بیش از یک Subnet ، از یک یا چند ساختمان تشکیل شده باشد.
* در AD سایت ها را بر اساس سرعت ارتباطی میان دستگاهها ایجاد میکنیم.

دلایل ایجاد کردن AD Site
1 – کاهش زمان Authentication
2- بهبود عمل Replication

کاهش زمان Authentication : با ایجاد AD Site تضمین می گردد که تقاضای کلاینت جهت عمل Authentication به DC های موجود در همان سایت ارسال گردد.
بهبود عمل Replication : در حالت عادی تغییرات ایجاد شده در AD سریعا به تمامی DC های موجود در دامین اطلاع داده می شود.اما با راه اندازی سایت می توان زمان Replication میان سایت ها را زمانبدی کرد تا در زمان مشخص شده عمل Replication انجام گیرد.

نحوه ایجاد کردن AD Sites
برای ایجاد کردن سایت ها در AD از کنسول Active Directory Sites and Services استفاده می شود.
روش کار :
1- ایجاد کردن سایت ها
2- قرار دادن DC ها در سایت های مورد نظر
3- مشخص کردن Subnet های موجود در هر سایت 
4- زمانبندی زمان Replication میان سایت ها  

نظرات خود را برای ما ارسال کنید


نام و نام خانوادگی :
 
ایمیل :
پیام :
 

این بخش فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده است.جهت مشاهده این بخش لطفاً وارد شوید