Exchange Server 2016 - جلسه چهارم : Access Client

کاربر گرامی شما وارد حساب کاربری خود نگردیده اید

اسحاق ساسانی
1h 23m 16s
تعداد بازدید : 1717

جلسه چهارم : Access Client

کاربر می تواند از پروتکل زیر جهت برقراری ارتباط با Mailbox خود استفاده کند :
1- Hypertext Transfer Protocol/secure (HTTP/s)
2- Post Office Protocol 3/secure (POP3/s)
3- Internet Message Access Protocol 4/secure (IMAP4/s)
4- MAPI over HTTP
5- RPC over HTTP
6- Exchange Active Sync (EAS)

Hypertext Transfer Protocol/secure (HTTP/s)
با استفاده از این پروتکل کاربر قادر خواهد بود تا از طریق تمامی Browser های استاندارد مانند IE,Safari,FireFox,Chrome,Netscape و ... با میل باکس خود و از طریق Outlook on the Web ارتباط برقرار کند.
- پروتکل HTTP بصورت پیش فرض از پورت 80 استفاده می کند.
- پروتکل HTTPs بصورت پیش فرض از پورت 443 استفاده می کند.

Post Office Protocol 3/secure (POP3/s)
بصورت پیش فرض سرویس POP3 بر روی سرور Exchange غیر فعال است.
پروتکل POP3 بصورت پیش فرض از پورت 110 استفاده می کند.
پروتکل POP3s بصورت پیش فرض از پورت 995 استفاده می کند.

Internet Message Access Protocol 4/Secure (IMAP4/s)
بصورت پیش فرض سرویس IMAP4 بر روی سرور Exchange غیر فعال است.
پروتکل IMAP4 بصورت پیش فرض از پورت 143 استفاده می کند.
پروتکل IMAP4s بصورت پیش فرض از پورت 993 استفاده می کند.

Exchange Active Sync (EAS)
این امکان را ایجاد می کند تا کاربر بتواند از طریق Mobile Device ها با میل باکس خود ارتباط برقرار کند و اطلاعات دستگاه خود مانند ایمیل ها ، Contact ها ، Note ها و Task ها را با اطلاعات موجود در میل باکس خود Sync کند.

Mobile Device Access
با استفاده از Mobile Device Access و تعریف کردن Device Access Rules می توان مشخص کرد چه دستگاه هایی توانایی برقراری ارتباط با Mailbox کاربران از طریق پروتکل EAS را داشته باشد.برای مثال کاربران قادر به برقراری ارتباط با میل باکس خود از طریق گوشی های iPhone نباشند.
در هنگام تعریف Device Access Rules سه نوع سطح دسترسی را می توان تعریف کرد :
1- Allow Access : کاربران قادر به برقراری ارتباط با میل باکس خود از طریق دستگاه مشخص شده و با استفاده از پروتکل EAS خواهند بود.
2- Block Access : کاربران قادر به برقراری ارتباط با میل باکس خود از طریق دستگاه مشخص شده و با استفاده از پروتکل EAS نخواهند بود.
3- Quarantined : کاربران قادر به برقراری ارتباط با میل باکس خود و دریافت اطلاعات خواهد بود اما قادر به ارسال اطلاعات نخواهد بود.

MAPI over HTTP و RPC over HTTP
Messaging Application Program Interface (MAPI) یک رابط برنامه نویسی مربوط به شرکت مایکروسافت می باشد که این امکان را برای کاربر ایجاد می کند تا بتواند از درون برنامه های تحت ویندوز یک ایمیل را ارسال نماید. در MAPI over HTTP بسته های MAPI در درون بسته های HTTP قرار داده می شود و ارسال می گردد.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید


نام و نام خانوادگی :
 
ایمیل :
پیام :
 

این بخش فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده است.جهت مشاهده این بخش لطفاً وارد شوید