Skype For Business 2015 - نصب Skype For Business Server 2015

کاربر گرامی شما وارد حساب کاربری خود نگردیده اید

اسحاق ساسانی
1h 5m 29s
تعداد بازدید : 4375

نصب Skype For Business Server 2015

سه روش برای پیاده سازی Skype For Business Server 2015 وجود دارد :

 

1- On-premises
2- Online
3- Hybrid

نرم افزار Planning Tool
با استفاده از این نرم افزار می توان نیاز های خود را مشخص کرد تا بصورت اتوماتیک Role ها و تعداد سرور های مورد نیاز برای هر Role مشخص گردد.همچنین تمامی 
پیکربندی های مورد نیاز توسط این نر افزار مشخص می گردد.

قبل از شروع عمل نصب باید تمامی پیش نیاز های مربوط به Frond-End بر روی سرور نصب گردد برای این منظور می توان دستور زیر را در Powershell اجرا کرد:

Add-WindowsFeature NET-Framework-Core, RSAT-ADDS, Windows-Identity-Foundation, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Dir-Browsing, Web-Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Server-Media-Foundation, BITS

مراحل نصب Skype For Business Server 2015
1- آماده سازی Active Directory : در این مرحه Schema,Forest,Domain های مورد نظر جهت نصب Skype For Business Server 2015 آماده می شوند.
2- نصب Topology Builder : در این مرحله تمامی ابزار های مدیریتی Skype For Business Server 2015 نصب می گردد.پس از آن باید از طریق نرم افزار Topology Builder توپولوژی خود را ایجاد و در Central Management Store ذخیره سازی و Publish کرد.
3- نصب Skype For Business Server 2015 : در این مرحله توپولوژی Publish شده در CMS دانلود و در Local Configuration Store قرار می گیرد و بر اساس توپولوژی دانلود شده کامپوننت های مورد نظر نصب می گردد.
4- اختصاص دادن Certificate های مورد نیاز
5- Start کردن سرویس های مربوط به Skype For Business Server 2015 : برای Start شدن تمامی سرویس های مربوطه می توان دستور Start-CSWindowsService را از طریق Powershell اجرا کرد.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید


نام و نام خانوادگی :
 
ایمیل :
پیام :
 

این بخش فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده است.جهت مشاهده این بخش لطفاً وارد شوید

لیست دروس