Skype For Business 2015 - Voice Features and Respomse Groups

کاربر گرامی شما وارد حساب کاربری خود نگردیده اید

اسحاق ساسانی
0h 40m 24s
تعداد بازدید : 1182

Voice Features and Respomse Groups

Call Park

با استفاده از این قابلیت می توان یک رنج شماره را تعریف و از آنها جهت پارک کردن تماس ها استفاده کرد.کاربر می تواند از طریق دستگاه های مختلف به یک تماس پارک شده دسترسی پیدا کند.

Unassigned Number
با استفاده از این قابلیت می توان رنج شماره هایی که در ساختار Skype وجود ندارد را مشخص کرد تا در صورتی که کاربر آنها را شماره گیری کرد یک پیغام صوتی برای کاربر پخش شود و یا تماس کاربر به Exchange UM انتقال داده شود.

Response Group
با استفاده از قابلیت Response Group می توان تماس های دریافتی را به گروهی از کاربران Route کرد.در Response Group با ید موارد زیر را تنظیم کرد :
1- GROUP : با استفاده از این بخش می توان یک گروه را ایجاد و کاربران مورد نظر را در آن قرار داد.
2- QUEUE : با استفاده از این بخش می توان یک صف را ایجاد و آن را به یک GROUP اختصاص داد و تماس هایی که در این صف قرار می گیرند توسط اعضای GROUP مشخص شده پاسخ داده شود.
3- WORKFLOW : با استفاده از این بخش می توان یک IVR را ایجاد و با توجه به انتخاب های کاربر تماس را در صف مربوطه قرار داد.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید


نام و نام خانوادگی :
 
ایمیل :
پیام :
 

این بخش فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده است.جهت مشاهده این بخش لطفاً وارد شوید

لیست دروس