System Center ConfMgr 2016 - جلسه هجدهم : Compliance Settings

کاربر گرامی شما وارد حساب کاربری خود نگردیده اید

اسحاق ساسانی پور
0h 49m 25s
تعداد بازدید : 1752

جلسه هجدهم : Compliance Settings

از Compliance Settings جهت بررسی و ارزیابی دستگاه های موجود در ساختار ConfigMgr با شرایط مورد نظر استفاده می شود.برای پیاده سازی Compliance Setting از Configuration Baseline استفاده می شود.
هر Configuration Baseline از یک و یا چندی Configuration Item (CI) تشکیل شده و از CI جهت مانیتور کردن و بررسی انطباق و عدم انطباق استفاده خواهد شد.

User Data and Profiles
با استفاده از User Data and Profiles می توان سناریو های زیر را از طریق ConfigMgr پیاده سازی کرد :
1 – Folder Redirection
2- Roaming User Profiles
3- Offline Files

 

 

نظرات خود را برای ما ارسال کنید


نام و نام خانوادگی :
 
ایمیل :
پیام :
 

این بخش فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده است.جهت مشاهده این بخش لطفاً وارد شوید

لیست دروس