Active Directory - رایگان - انواع گروه

کاربر گرامی شما وارد حساب کاربری خود نگردیده اید

اسحاق ساسانی
0h 57m 45s
تعداد بازدید : 2202

انواع گروه

از گروه ها برای دسته بندی کردن Object ها در AD استفاده می شود.در زمان تعیین مجوز بر روی منابع می توان از گروه های استفاده کرد.بیشترین استفاده از Groups در هنگام تعیین مجوز برروی منابع می باشد.فرض کنید که تمامی User ها باید به فولدر IT دسترسی Read داشته باشند.
 
انواع گروه ها :
1- Distribution Group
2- Security Group

1- Distribution Group : - فاقد SID می باشد و نمی توان در هنگام تنظیم کردن مجوزها بر روی منایع از آن ها استفاده کرد. نسبت به Security Group هم فضای کمتری اشغال می کند.
2- Security Group : دارای SID می باشد و می توان در هنگام تنظیم کردن مجوزها بر روی منابع از آن استفاده کرد. از یک Security Group می توان بجای Distribution Group استفاده کرد.

Group Scope
1- Domain Local 
2- Global
3- Universal 

1- Domain Local : اعضای آن می تواند User Account ها و Computer Account های موجود در همان دامبن یا سایر دامین های موجود در Forest باشد اما تنها می تواند بر روی منابع موجود در همان Domain مورد استفاده قرار گیرد.

2- Global : اعضای آن تنها می تواند User Account ها و Computer Account های موجود در همان دامین باشد اما می توان بر روی تمامی منابع در همان دامین یا سایر دامین های Forest و حتی دامین های Forest دیگر که عمل Trust با انها ایجاد کرده ایم مورد استفاده قرار گیرد.

3- Universal : از همه جا عضو می گیرد و همه جا استفاده می شود!!!!!
 
استراتژی پیاده سازی گروه ها
1- ابتدا Identity را به عضویت گروه Global در می آوریم
2- گروه Global را به عضویت گروه Domain Local در می آوریم
3- به Domain Local مجوز لازم را اعطا می کنیم.

نظرات خود را برای ما ارسال کنید


نام و نام خانوادگی :
 
ایمیل :
پیام :
 

این بخش فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده است.جهت مشاهده این بخش لطفاً وارد شوید