Active Directory - رایگان - Active Directory Domain and Trust

کاربر گرامی شما وارد حساب کاربری خود نگردیده اید

اسحاق ساسانی
0h 35m 31s
تعداد بازدید : 2427

Active Directory Domain and Trust

Trust : یک ارتباط میان دامین ها می باشد که این امکان را برای کاربران یک دامین ایجاد می کند تا از طریق DC موجود در دامین دیگر Authenticate شوند.* میان کلیه دامین های موجود در یک Forest بصورت اتوماتیک Trust وجود دارد.

Trust های ایجاد شده بر اساس رابطه به 2 دسته تقسیم می شوند :
Transitive : فرض کنید دامین A به دامین B و دامین B به دامین C ، trust دارد در این حالت دامین A به دامین C هم Trust خواهد داشت.
NonTransitive : فرض کنید دامین A به دامین B و دامین B به دامین C ، trust دارد در این حالت دامین A به دامین C Trust نخواهد داشت.

Trust ها از نظر جهت به 2 دسته تقسیم می شوند :
1- One-Way
2- Two-Way

One-Way : فرض کنید که دامین A به دامین B بصورت One-Way ، Trust دارد در این حالت کاربران دامین B می توانند توسط DC های موجود در دامین A ، Authenticate شوند اما برعکس آن امکان پذیر نیست.

Two-Way : فرض کنید که دامین A به دامین B بصورت Two-Way ، Trust دارد در این حالت کاربران دامین B می توانند توسط DC های موجود در دامین A ، Authenticate شوند و کاربران دامین A می توانند توسط DC های موجود در دامین B، Authenticate شوند

انواع Trust
1- External : در صورتی که بخواهیم با یک دامین که در یک Forest دیگر قرار دارد Trust بر قرار کنیم می توان از این نوع Trust استفاده کرد.
2- Forest : برای ایجاد Trust میان 2 ، Forest از این نوع Trust استفاده می گردد و این Trust بصورت Transitive می باشد
3- Shortcut: برای ایجاد Trust میان دامین های موجود در یک Forest استفاده می گردد.
4- Realm

نظرات خود را برای ما ارسال کنید


نام و نام خانوادگی :
 
ایمیل :
پیام :
 

این بخش فقط برای کاربران سایت قابل مشاهده است.جهت مشاهده این بخش لطفاً وارد شوید